Медиа Мониторинг

Медиа Мониторинг

В Българска асоциация по рециклиране сме наясно колко важно е да бъдете информирани за всички новости и събития в областта на управлението на отпадъци. Ние предоставяме медийно мониторинг на всички водещи медии в България, свързани с темата на управлението на отпадъци.В Българска асоциация по рециклиране сме наясно колко важно е да бъдете информирани за всички новости и събития в областта на управлението на отпадъци.

Ние предоставяме медийно мониторинг на всички водещи медии в България, свързани с темата на управлението на отпадъци.

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_07_05_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_04_05_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_29_04_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_31_03_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_28_04_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_24_04_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_23_04_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_22_04_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_21_04_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_16_04_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_14_04_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_13_04_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_09_04_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_07_04_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_06_04_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_03_04_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_02_04_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_01_04_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_30_03_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_28_02_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_27_03_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_26_03_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_25_03_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_23_03_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_20_03_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_19_03_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_18_03_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_17_03_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_16_03_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_12_03_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_11_03_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_10_03_2020