Медиа Мониторинг

Медиа Мониторинг

В Българска асоциация по рециклиране сме наясно колко важно е да бъдете информирани за всички новости и събития в областта на управлението на отпадъци. Ние предоставяме медийно мониторинг на всички водещи медии в България, свързани с темата на управлението на отпадъци.В Българска асоциация по рециклиране сме наясно колко важно е да бъдете информирани за всички новости и събития в областта на управлението на отпадъци.

Ние предоставяме медийно мониторинг на всички водещи медии в България, свързани с темата на управлението на отпадъци.

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_02_09_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_01_09_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_28_07_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_25_07_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_23_08_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_23_08_2022-1

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_22_08_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_22_07_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_21_07_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_19_07_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_11_08_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_08_08_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_05_08_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_04_08_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_03_08_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_02_08_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_01_08_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_18_07_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_15_07_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_14_07_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_13_07_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_12_07_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_11_07_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_30_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_30_05_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_29_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_28_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_27_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_27_05_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_23_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_21_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_20_06_2022