Управление и структура

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
БОРИСЛАВ МАЛИНОВ

„Норд Холдинг“ АД

Председател на УС

ЗДРАВКО БИКОВ

„Индустриални суровини“ ООД

Зам. – председател на УС

ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

„Хефти металс“ ЕООД

Член на УС

НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ

„Алси“ ЕООД

Член на УС

ПЛАМЕН ТОМОВ

„Унитрейд БГ“ ООД

Член на УС

ВАНГЕЛ ЦЕНОВ

„Евростийл Трейд“ ООД

Член на УС

РЕНЕТА НИКОЛОВА

„Трансинс Индъстри“ АД

Член на УС

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
МИЛЕН ИВАНОВ

„Българска рециклираща компания“

МОМЧИЛ ЦАНЕВ

„Ровен груп“ ЕООД

ТИХОМИР БАКАЛОВ

„Елтехресурс“ АД

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
АННА БЛАГОЕВА