Партньори

Българската асоциация по рециклиране е партньор на редица организации и инициативи, работещи в сферата на опазване на околната среда:


ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ 


БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ 


БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА>

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН 


ХАНОВЕРСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР 


SAVE THE PLANET 


CLEANTECH BULGARIA 


АРЕМЕТА 


POL-PRIMETT II