Видео

Видео

В Българска асоциация по рециклиране сме наясно колко важно е да бъдете информирани за всички новости и събития в областта на управлението на отпадъци. Ние предоставяме медийно мониторинг на всички водещи медии в България, свързани с темата на управлението на отпадъци.

ВижВидеоКак ИИ ще ни помогне да опазим природата?

ВижВидеоТекстилните екотакси могат да предотвратят изгарянето на 60 000 тона отпадъци годишно