ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КРАЖБА ИЛИ ЕКО ЗАМЪРСЯВАНЕ

Чрез приложената по-долу форма за обратна връзка можете и да изпращате сигнали за нарушения.
За да бъде проучен сигналът Ви, е необходимо да посочите имената си и телефон за връзка. Анонимността Ви ще бъде гарантирана!
Информираме Ви, че съгласно чл. 403, ал.1, т.1 от Кодекса на труда „Контролните органи са длъжни да пазят в тайна източника, от който са получили сигнала за нарушение“

Предварително Ви благодарим за смелостта и активната гражданска позиция!