BIRkrib

Модерно управление на отпадъци!

Новини

Да последваме добрия пример! Университетът Нова за бизнес и икономика, в Кашкайш, в близост до Лисабон, и TOMRA са в партньорство с кауза, в която стартират схема за връщане на депозити с цел по-голямо рециклиране и устойчивост в университета. Инициативата има за цел да повиши осведомеността относно схемите за депозиране на бутилки и кутии, както в кампуса, така и в цяла Португалия, която прие закон за въвеждане на национална система за връщане на депозити. Много държави – членки на Европейския съюз проучват възможността за поставяне на системите за връщане на депозити, за да постигнат заложената цел в Директивата за пластмасите за еднократна употреба, приета презПовече

Няколко полезни съвета! Хелоуин е всичко за обличане, забавление и бонбони – много бонбони. Но Хелоуин представя страховита реалност за съоръженията за рециклиране поради огромното количество отпадъци, които се произвеждат и често погрешно се поставят в кошчетата за рециклиране. Около 12 500 тона костюми за Хелоуин се изпращат на сметищата всяка година. За да намалите тези отпадъци, дарете ги или ги запазете за децата. Ако мислите да изхвърлите костюма си в контейнера за рециклиране, запознайте се какво от него може да хвърлите. Обикновено около 30 процента от това, което влиза в контейнери за рециклиране на домакинствата днес, не трябва да бъде там. Както при всекиПовече

Възможно ли е химическото рециклиране да ни избави от замърсяването с еднократни опаковки! Използвайки собствената си технология като платформа, Посейдон пластик, ситуирана във Великобритания, показва, че нейната мисия е да разработи инфраструктура за рециклиране на PET пластмаса в индустриален мащаб. Компанията има самочуствието и показва, че съоръжението ще пренасочи еквивалента на над 1 милиард бутилки годишно от депата и околната среда. Компанията добави, че новият завод бележи началото на програмата си за разширяване на процеса на химическо рециклиране по целия свят. Бързото разширяване на производството на рециклирани пластмасови суровини и намаляване на използването на PET като пластмаса за еднократна употреба по целия свят. Чрез завършванеПовече

Няколко интересни и неочаквани факта. Докато учените по целия свят са затворени в домовете си по време на пандемията на COVID-19, спътниците за наблюдение на Земята продължават да орбитират и да изпращат обратно изображения, които разкриват връзките между пандемията и околната среда. „Сателитите събират данни през цялото време и не изискват да се излиза някъде“, каза Хана Кернър, асистент-изследовател в Университета на Мериленд в Колидж Парк. Тя е част от екипа, изследователи, които изследват как мерките за блокиране на COVID-19 въздействат върху околната среда и как околната среда може да повлияе на разпространението на вируса. Чрез шест проекта се търсят сателитни снимки, които да разкриятПовече

До какво ще доведат… Европейската комисия публикува предложение на Решение на Съвета, в което описва предвиденото от ЕС предложение за изменение на Базелската конвенция. Към момента механичното третиране е възприето като операция по рециклиране, но едно от предложенията на ЕС е на практика стъпка назад в политиките по прилагане на йерархията на отпадъците, края на отпадъка и кръговата икономика, тъй като предлага механичното третиране да стане операция по предварително третиране. Според това разбиране, механичното третиране трябва да бъде последвано от операция по рециклиране, което означава, че самото механично третиране не може да бъде операция по рециклиране. В действителност, механичното третиране е една от най-използваните операцииПовече

Всяка година на Земята се създават 2 милиона тона медицински отпадъци, известни също като биологични опасни или инфекциозни отпадъци в болниците, ветеринарните клиники и домовете. Според Световната здравна организация /СЗО/ около 85 процента от болничните отпадъци са неинфекциозни и по-голямата част от тях могат да се рециклират, но въпреки това повечето от тези отпадъци се депонират или изгарят съгласно методите за управление на неопасни отпадъци. Поради това, първата стъпка при третиране и обезвреждане на медицински отпадъци е да се гарантира, че отпадъците от здравното заведение с неопасен характер са депонирани на депа за неопасни отпадъци, рециклирани или изгорени в съоръжения за неопасни отпадъци. Операционните залиПовече