BIRkrib

Модерно управление на отпадъци!

Новини

Производителите на хартиени опаковки и картоненият сектор се сблъскват с необходимостта от рециклирането им. Sonoco е световен производител на хартия и опаковъчни продукти, в САЩ и притежава 23 фабрики по целия свят, работи с акцент върху начина, по който да се намерят нови решения за устойчивост и опаковане, както и за рециклиране на кашони и намиране на решения за работа с използваните композитни опаковки като кутии. В разговор с Американския съвет за рециклиране г-жа Роуъл, директор на глобалната устойчивост в Sonoco, подчертава важната роля на опаковките. „Не само дизайнерите на опаковки, но регулаторите и законодателите оказват влияние върху потока опаковки поради притесненията им относно опаковките,Повече

Очертаване на ползите за околната среда, икономическите и международните търговски аспекти на рециклирането на стомана, алуминий и мед Постигането на климатична неутралност до 2050 г. ще изисква драстични промени във всички вериги на създаване на стойност, по-специално за енергоемките индустрии като производството на метали. Благодарение на своите присъщи свойства и пазарна стойност, изхвърлените метали се рециклират в продължение на десетилетия и се използват за производство на нови черни и цветни метали отново и отново. Рециклирането на метали е задължително за постигане на целите в областта на климата и кръговата икономика, определени от Европейския зелен пакт и новия план за действие за кръговата икономика. Металите саПовече

По данни Екопней /компания с нестопанска цел за проследяване, събиране, обработка и крайна дестинация на излезлите от употреба гуми/ представени пред италианската информационна агенция ANSA, в Италия са изградени около 600 км пътища, за които е използван гумен модифициран асфалт. Асфалтите, модифицирани с добавяне на рециклиран каучук, представляват иновативно и изгодно решение, широко разпространено в продължение на повече от 60 години по целия свят, сега намират все по-голямо признание. В Италия 42 провинции са избрали да разчитат на тази технология: Емилия-Романя, Тоскана, Пиемонт и Трентино Алто-Адидже са регионите, в които се използва най-значително. Асфалтите, модифицирани с рециклирана гума, понастоящем представляват едно от най-интересните решения заПовече

През последните две десетилетия големите слънчеви масиви се превръщат във все по-често срещана гледка по света. Слънчевото оборудване има дълг живот повече от 30 години, но идва време да се помисли за неговото рециклиране след жизнения му цикъл. Прогнозите са, че след като започне да излиза от употреба годишно ще генерира около 10 милиона метрични тона отпадъци по целия до 2050, което е породено от бързия растеж на слънчевите инсталации от 2010 г. Повечето материали, използвани в конструкцията на тези модули, са нетоксични. Някои са благородни метали, като сребро и телур. Типичният c-Si панел е 76% тегловно стъкло, 10% полимер, 8% алуминий, 5% силиций иПовече

На 23.11.2020г. се състоя редовната среща на заинтересованите страни, по проект „Интелигентно кръгово възлагане“ CircPro. Събитието се проведе, чрез видеоконференция и обедини представители на сектор „Околна среда“, бизнеса, неправителствени организации и общини. Темата беше свързана с енергоефективни модели за пестене на енергия и ролята на публичните органи в постигането на кръгов икономически модел. Българка Асоциация по Рециклиране представи на аудиторията случаи и примери от Регион Източна Македония и Гърция, които предизвикаха голям интерес от българска страна. Ключов елемент в срещата беше презентацията на Ръководството за кръгово обществено възлагане (Regional Guidebook), което Асоциацията разработи, в консорциум с партньорите по проекта. Иновативният документ обединява в себе сиПовече

Регион Източна Македония и Тракия, Гърция, организира петата междурегионална партньорска среща по проект CircPro, в който Българска асоциация по рециклиране е партньор, в рамките на Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020. Събитието се проведе на 19 Ноември 2020 г., като за първи път по проекта беше чрез видеоконференция. Присъстващите обмениха знания и опит на тема – „Пестене на енергия, чрез кръгови обществени поръчки“. Политическият панел предостави изчерпателна информация, относно кръговата икономика и зелено възлагане в Гърция. Интересен акцент на срещата бяха енергоспестовните модели, представени от Градската програма за иновативни, а в дискусията се включиха представители на отгоровните органи по общесвени поръчки в регион Източна Македония и Тракия.Повече