BIRkrib

Модерно управление на отпадъци!

Новини

Българска асоциация по рециклиране /БАР/ е партньор на финландската община Кувола в проект „Кръгови обществени поръчки“ по Програма “Интерег Европа”. Проектът е на стойност: 2 208 675,00 евро. Състой се от две Фази с обща продължителност 60 месеца. Продължителността на Фаза 1 е 36 месеца, а продължителността на Фаза 2 е 24 месеца. Проектът стартира на 01.06.2018 г. и приключва на 31.05.2023г. Партньорите по проекта са 12 от общо 10 държави. На пръв поглед общественото възлагане не изглежда привлекателна тема. Въпреки това, в по-широк контекст, именно кръговите обществени поръчки се превръщат в двигател на кръговата икономика. Благодарение на екологични и устойчиви критерии, публичните възложители бихаПовече

„Когато говорим за рециклиране първо тези отпадъци трябва да ги съберем и чак тогава да ги оползотворим. По отношение на събирането България се представя много добре – над средното за ЕС, тъй като ние събираме различни видове отпадъци. Това са строителни, черни и цветни метали, автомобили, електроника, масла, гуми, батерии и акумулатори и тепърва би трябвало да започне и текстил.“ Това коментира в студиото на „Добро утро, Европа“ Борислав Малинов – председател на Българска асоциация по рециклиране. Вече когато става въпрос за втория етап за оползотворяването на отпадъците, а именно рециклирането, което е един елемент от оползотворяването, по последни данни в България рециклираме 8% отПовече

ЕС има водеща роля в превръщането на стоманодобивната промишленост в неутрална по отношение на въглеродните емисии – промишленост, която служи като катализатор за други стратегически отрасли. Във връзка с това рециклиращите предприятия играят основна роля в доставката на различни видове стоманен скрап и следователно имат голямо значение за намаляване на емисиите в стоманодобивната промишленост. Но готова ли е тази промишленост да признае от търговска гледна точка подобряването на качеството на скрап, вместо да продължава да консумира първични материали, които включват силно въздействие върху околната среда, включително емисии на парникови газове. Увеличаването на стоманения скрап е лесно постижим, рентабилен и устойчив начин за производство на стомана.Повече

Австрийската компания предлага висококачествени платове, изработени от рециклирани автомобилни гуми като продуктова иновация. Чрез иновативен термохимичен процес, полиамидния полимер се извлича от стари гуми. Той се преработва във фина прежда и впоследствие в ултра лека функционална тъкан. Този устойчив материал предизвиква голям интерес. Как се произвеждат качествени тъкани от стари автомобилни гуми? Чрез нов термохимичен процес първо се извлича пиролизно масло от настъргани гуми и след това се произвежда полиамиден полимер. Суровината, се състои от рециклиран пост-консуматор (PCR), се преработва допълнително в прежда в Италия. Съвместно със специалисти от Япония и Италия Dyntex е разработил ултралек високотехнологичен функционален текстил от рециклирания пост-консуматор. Новоразработената колекция сеПовече

Изчерпателен анализ класира 38 държави-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) според въздействието върху околната среда от тяхното управление на отпадъците Изследване показва големите разлики в количеството на генерираните отпадъци в света и как се изхвърлят те. Проучването „Глобалният индекс на отпадъците 2022“ анализира ефективността на управлението на отпадъците в 38 страни по света и прави класация на най-големите замърсители на отпадъци в света. Такова проучването е проведено за първи път през 2019 г. Незаконното изхвърляне на отпадъци процъфтява в Турция. Тя е начело в списъка като най-малко екологично чиста страна за управление на отпадъците – както е било и преди три години.Повече

Във време, в което Европа твърди, че е лидер по отношение на климата и устойчивостта, повечето акумулаторни батерии в електроника, електронните велосипеди и скутерите са или незаменими, или не подлежат на ремонт. Това съответно води до по-кратък живот на продукта, увеличаване на електронните отпадъци, загуба на редки материали и ненужни разходи за потребителите. Това са част от констатациите в доклад, публикуван вчера от Европейското бюро по околна среда. Акумулаторните литиево-йонни батерии могат да бъдат намерени в повечето от съвременните устройства, като: смартфони, лаптопи и таблети, така и в електрически велосипеди и скутери. Изследванията показват, че търсенето на този тип батерии ще продължи да расте презПовече