BIRkrib

Модерно управление на отпадъци!

Новини

ЕС има водеща роля в превръщането на стоманодобивната промишленост в неутрална по отношение на въглеродните емисии – промишленост, която служи като катализатор за други стратегически отрасли. Във връзка с това рециклиращите предприятия играят основна роля в доставката на различни видове стоманен скрап и следователно имат голямо значение за намаляване на емисиите в стоманодобивната промишленост. Но готова ли е тази промишленост да признае от търговска гледна точка подобряването на качеството на скрап, вместо да продължава да консумира първични материали, които включват силно въздействие върху околната среда, включително емисии на парникови газове. Увеличаването на стоманения скрап е лесно постижим, рентабилен и устойчив начин за производство на стомана.Повече

Австрийската компания предлага висококачествени платове, изработени от рециклирани автомобилни гуми като продуктова иновация. Чрез иновативен термохимичен процес, полиамидния полимер се извлича от стари гуми. Той се преработва във фина прежда и впоследствие в ултра лека функционална тъкан. Този устойчив материал предизвиква голям интерес. Как се произвеждат качествени тъкани от стари автомобилни гуми? Чрез нов термохимичен процес първо се извлича пиролизно масло от настъргани гуми и след това се произвежда полиамиден полимер. Суровината, се състои от рециклиран пост-консуматор (PCR), се преработва допълнително в прежда в Италия. Съвместно със специалисти от Япония и Италия Dyntex е разработил ултралек високотехнологичен функционален текстил от рециклирания пост-консуматор. Новоразработената колекция сеПовече

Изчерпателен анализ класира 38 държави-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) според въздействието върху околната среда от тяхното управление на отпадъците Изследване показва големите разлики в количеството на генерираните отпадъци в света и как се изхвърлят те. Проучването „Глобалният индекс на отпадъците 2022“ анализира ефективността на управлението на отпадъците в 38 страни по света и прави класация на най-големите замърсители на отпадъци в света. Такова проучването е проведено за първи път през 2019 г. Незаконното изхвърляне на отпадъци процъфтява в Турция. Тя е начело в списъка като най-малко екологично чиста страна за управление на отпадъците – както е било и преди три години.Повече

Във време, в което Европа твърди, че е лидер по отношение на климата и устойчивостта, повечето акумулаторни батерии в електроника, електронните велосипеди и скутерите са или незаменими, или не подлежат на ремонт. Това съответно води до по-кратък живот на продукта, увеличаване на електронните отпадъци, загуба на редки материали и ненужни разходи за потребителите. Това са част от констатациите в доклад, публикуван вчера от Европейското бюро по околна среда. Акумулаторните литиево-йонни батерии могат да бъдат намерени в повечето от съвременните устройства, като: смартфони, лаптопи и таблети, така и в електрически велосипеди и скутери. Изследванията показват, че търсенето на този тип батерии ще продължи да расте презПовече

Бизнес наградите на България – EGO Awards – обявиха членовете на експертното си жури. Сред тях е и Борислав Малинов, председател на Българска асоциация по рециклиране и председател на надзорния съвет на „Норд холдинг“ АД, чиито експертиза, висок професионализъм, богат опит и визия за бъдещето спечелиха доверието на организаторите. EGO Awards отличават най-забележителните постижения в обществения и бизнес живот, като обхващат всички индустрии в България. Компании от всички сфери на бизнеса могат да подадат кандидатури в разнообразни категории – както конкретни за компании и продукти по сектори, така и общи категории за бизнес процеси. Журито на EGO Awards е съставено от признати професионалисти, сред коитоПовече

Министърът на околната среда и водите Асен Личев утвърди нови Вътрешни правила за реда и начина за процедиране по постъпили заявления по нотификации за превоз на отпадъци за и от Република България в рамките на държавите членки на ЕС и за внос, износ и транзит на отпадъците от и към трети страни. Правилата са разработени с цел преодоляване на забавянето по издаване на съгласия или повдигане на възражения по нотификации за трансграничен превоз на отпадъци, допуснато с въведена през юли 2020 г. административно утежнена процедура и довело до невъзможност да бъдат спазени сроковете относно превозите на отпадъци, регламентирани в Регламент (ЕО) №1013/2006 и Закона заПовече