Членове

Членовете на Асоциацията са престижни фирми от бранша, които се занимават със събиране, съхранение,
транспортиране и механична обработка на вторични суровини от черни и цветни метали, хартия, пластмаса,стъкло, каучук,включително отпадъци от строителство и разрушаване и рециклиране (CDW), пластмаси, метали, дърво, опаковки, текстил, гуми, масла и др.

Фирмите- членове на БАР отговарят на всички нормативни изисквания свързани с тези дейности
(Закон за управление на отпадъците, Устав на БАР, др.).

Списък с членовете на БАР, може да видите в страница – Списък с членове