Събития

Кръгла маса 16.02.2018-г.

Работна среща по проект-CircPro – 07.11.2018 г.

Kick off – CircPro 11-13.09.2018 г.

Кръгла маса 18.11.2016 г.