Документи за членство

Членовете на Асоциацията са престижни фирми от бранша, които се занимават със събиране, съхранение, транспортиране и механична обработка на вторични суровини от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, стъкло, каучук и др.