Медиа Мониторинг

Медиа Мониторинг

В Българска асоциация по рециклиране сме наясно колко важно е да бъдете информирани за всички новости и събития в областта на управлението на отпадъци. Ние предоставяме медийно мониторинг на всички водещи медии в България, свързани с темата на управлението на отпадъци.В Българска асоциация по рециклиране сме наясно колко важно е да бъдете информирани за всички новости и събития в областта на управлението на отпадъци.

Ние предоставяме медийно мониторинг на всички водещи медии в България, свързани с темата на управлението на отпадъци.

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_17_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_16_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_15_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_14_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_13_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_10_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_09_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_08_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_03_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_01_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_29_04_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_28_04_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_23_05_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_20_05_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_19_05_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_18_05_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_17_05_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_17_05_2022-1

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_16_05_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_13_05_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_12_05_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_11_05_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_10_05_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_09_05_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_05_05_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_04_05_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_03_05_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_27_04_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_26_04_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_21_04_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_20_04_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_19_04_2022