Медиа Мониторинг

Медиа Мониторинг

В Българска асоциация по рециклиране сме наясно колко важно е да бъдете информирани за всички новости и събития в областта на управлението на отпадъци. Ние предоставяме медийно мониторинг на всички водещи медии в България, свързани с темата на управлението на отпадъци.В Българска асоциация по рециклиране сме наясно колко важно е да бъдете информирани за всички новости и събития в областта на управлението на отпадъци.

Ние предоставяме медийно мониторинг на всички водещи медии в България, свързани с темата на управлението на отпадъци.

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_06_01_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_04_01_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_30_12_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_29_12_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_23_12_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_22_12_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_21_12_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_18_12_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_17_12_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_16_12_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_15_12_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_14_12_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_11_12_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_10_12_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_09_12_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_07_12_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_03_12_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_02_12_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_01_09_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_30_11_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_30_10_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_27_11_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_25_11_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_24_11_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_23_11_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_20_11_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_17_11_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_16_11_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_13_11_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_12_11_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_11_11_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_10_11_2020