Медиа Мониторинг

Медиа Мониторинг

В Българска асоциация по рециклиране сме наясно колко важно е да бъдете информирани за всички новости и събития в областта на управлението на отпадъци. Ние предоставяме медийно мониторинг на всички водещи медии в България, свързани с темата на управлението на отпадъци.В Българска асоциация по рециклиране сме наясно колко важно е да бъдете информирани за всички новости и събития в областта на управлението на отпадъци.

Ние предоставяме медийно мониторинг на всички водещи медии в България, свързани с темата на управлението на отпадъци.

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_04_08_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_03_08_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_02_08_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_01_08_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_18_07_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_15_07_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_14_07_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_13_07_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_12_07_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_11_07_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_30_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_30_05_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_29_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_28_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_27_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_27_05_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_23_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_21_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_20_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_17_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_16_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_15_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_14_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_13_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_10_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_09_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_08_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_03_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_01_06_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_29_04_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_28_04_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_23_05_2022