"Музеите запазват миналото. Рециклирането запазва бъдеЩето."
(Т. Анонс)

Медиa Мониторинг

BIR bsk btpp krib euric efr eurometrec


Bulgarian Association of Recycling - 2018