Медиа Мониторинг

Медиа Мониторинг

В Българска асоциация по рециклиране сме наясно колко важно е да бъдете информирани за всички новости и събития в областта на управлението на отпадъци. Ние предоставяме медийно мониторинг на всички водещи медии в България, свързани с темата на управлението на отпадъци.В Българска асоциация по рециклиране сме наясно колко важно е да бъдете информирани за всички новости и събития в областта на управлението на отпадъци.

Ние предоставяме медийно мониторинг на всички водещи медии в България, свързани с темата на управлението на отпадъци.

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_03_02_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_02_02_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_01_02_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_31_12_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_31_12_2021-1

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_31_01_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_28_01_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_26_01_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_25_01_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_24_01_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_23_12_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_19_01_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_17_01_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_14_01_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_13_01_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_12_01_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_10_01_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_07_01_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_06_01_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_05_01_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_04_01_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_30_11_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_22_12_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_21_12_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_17_12_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_16_12_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_14_12_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_13_12_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_10_12_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_09_12_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_08_12_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_07_12_2021