Медиа Мониторинг

Медиа Мониторинг

В Българска асоциация по рециклиране сме наясно колко важно е да бъдете информирани за всички новости и събития в областта на управлението на отпадъци. Ние предоставяме медийно мониторинг на всички водещи медии в България, свързани с темата на управлението на отпадъци.В Българска асоциация по рециклиране сме наясно колко важно е да бъдете информирани за всички новости и събития в областта на управлението на отпадъци.

Ние предоставяме медийно мониторинг на всички водещи медии в България, свързани с темата на управлението на отпадъци.

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_04_11_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_03_11_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_02_11_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_01_11_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_27_10_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_26_10_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_25_10_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_21_10_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_20_10_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_19_10_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_18_10_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_14_10_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_13_10_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_12_10_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_11_10_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_08_10_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_06_10_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_05_10_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_04_10_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_01_10_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_30_08_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_29_09_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_28_09_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_27_09_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_24_09_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_23_09_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_21_09_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_20_09_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_17_09_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_16_09_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_13_09_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_10_09_2021