Медиа Мониторинг

Медиа Мониторинг

В Българска асоциация по рециклиране сме наясно колко важно е да бъдете информирани за всички новости и събития в областта на управлението на отпадъци. Ние предоставяме медийно мониторинг на всички водещи медии в България, свързани с темата на управлението на отпадъци.В Българска асоциация по рециклиране сме наясно колко важно е да бъдете информирани за всички новости и събития в областта на управлението на отпадъци.

Ние предоставяме медийно мониторинг на всички водещи медии в България, свързани с темата на управлението на отпадъци.

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_07_12_2021-1

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_06_12_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_03_11_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_02_12_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_29_11_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_28_10_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_25_11_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_24_11_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_22_11_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_19_11_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_18_11_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_16_11_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_15_11_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_15_11_2021-1

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_12_11_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_11_11_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_10_11_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_09_11_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_08_11_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_04_11_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_03_11_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_02_11_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_01_11_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_27_10_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_26_10_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_25_10_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_21_10_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_20_10_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_19_10_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_18_10_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_14_10_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_13_10_2021