Медиа Мониторинг

Медиа Мониторинг

В Българска асоциация по рециклиране сме наясно колко важно е да бъдете информирани за всички новости и събития в областта на управлението на отпадъци. Ние предоставяме медийно мониторинг на всички водещи медии в България, свързани с темата на управлението на отпадъци.В Българска асоциация по рециклиране сме наясно колко важно е да бъдете информирани за всички новости и събития в областта на управлението на отпадъци.

Ние предоставяме медийно мониторинг на всички водещи медии в България, свързани с темата на управлението на отпадъци.

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_31_03_2023

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_30_03_2023

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_29_03_2023

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_28_03_2023

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_27_03_2023

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_24_03_2023

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_23_03_2023

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_22_03_2023

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_21_03_2023

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_20_03_2023

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_17_03_2023

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_16_03_2023

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_15_03_2023

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_15_03_2023-1

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_14_03_2023

ИзтеглиpdfGEP

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_13_03_2023

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_10_03_2023

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_09_03_2023

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_09_02_2023

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_07_02_2023

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_07_02_2023-1

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_06_02_2023

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_03_02_2023

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_03_02_2023-2

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_03_02_2023-1

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_02_02_2023

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_01_02_2023

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_31_01_2023

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_30_01_2023

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_27_01_2023

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_27_01_2023-1