Медиа Мониторинг

Медиа Мониторинг

В Българска асоциация по рециклиране сме наясно колко важно е да бъдете информирани за всички новости и събития в областта на управлението на отпадъци. Ние предоставяме медийно мониторинг на всички водещи медии в България, свързани с темата на управлението на отпадъци.В Българска асоциация по рециклиране сме наясно колко важно е да бъдете информирани за всички новости и събития в областта на управлението на отпадъци.

Ние предоставяме медийно мониторинг на всички водещи медии в България, свързани с темата на управлението на отпадъци.

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_17_03_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_16_03_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_15_03_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_14_03_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_11_03_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_10_03_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_09_03_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_08_03_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_07_03_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_04_03_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_02_03_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_23_02_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_22_02_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_21_02_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_18_02_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_17_02_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_14_02_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_11_02_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_10_02_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_09_02_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_08_02_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_07_02_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_04_02_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_03_02_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_02_02_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_01_02_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_31_12_2021

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_31_12_2021-1

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_31_01_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_28_01_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_26_01_2022

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_25_01_2022