Медиа Мониторинг

Медиа Мониторинг

В Българска асоциация по рециклиране сме наясно колко важно е да бъдете информирани за всички новости и събития в областта на управлението на отпадъци. Ние предоставяме медийно мониторинг на всички водещи медии в България, свързани с темата на управлението на отпадъци.В Българска асоциация по рециклиране сме наясно колко важно е да бъдете информирани за всички новости и събития в областта на управлението на отпадъци.

Ние предоставяме медийно мониторинг на всички водещи медии в България, свързани с темата на управлението на отпадъци.

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_14_01_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_13_01_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_10_01_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_09_01_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_08_01_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_07_01_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_06_01_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_03_01_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_02_01_2020

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_29_11_2019

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_23_12_2019

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_20_12_2019

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_18_12_2019

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_17_12_2019

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_16_12_2019

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_13_12_2019

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_12_12_2019

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_11_12_2019

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_10_12_2019

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_09_12_2019

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_06_12_2019

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_05_12_2019

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_04_12_2019

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_03_12_2019

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_31_10_2019

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_27_11_2019

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_26_11_2019

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_26_11_2019-1

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_25_11_2019

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_22_11_2019

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_22_11_2019-1

ИзтеглиpdfNew-Mediamonitoring_21_11_2019