Медиа Мониторинг

Медиа Мониторинг

В Българска асоциация по рециклиране сме наясно колко важно е да бъдете информирани за всички новости и събития в областта на управлението на отпадъци. Ние предоставяме медийно мониторинг на всички водещи медии в България, свързани с темата на управлението на отпадъци.В Българска асоциация по рециклиране сме наясно колко важно е да бъдете информирани за всички новости и събития в областта на управлението на отпадъци.

Ние предоставяме медийно мониторинг на всички водещи медии в България, свързани с темата на управлението на отпадъци.

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_14_10_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_12_10_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_09_10_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_08_10_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_07_10_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_06_10_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_05_10_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_02_10_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_02_10_2020-1

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_01_09_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_31_08_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_28_09_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_25_09_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_18_09_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_16_09_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_15_09_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_14_09_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_11_09_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_10_09_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_09_09_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_08_09_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_04_09_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_03_09_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_02_09_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_01_09_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_28_08_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_26_08_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_25_08_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_21_08_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_20_08_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_19_08_2020

ИзтеглиpdfМЕДИА-МОНИТОРИНГ_18_08_2020