Това сочат данните от националното представително телефонно социологическо проучване на НОЕМА. 34% са съгласни да предават металните си отпадъци безвъзмездно, а останалите 10 % не могат да преценят. Проучването е проведено в периода 12-19 февруари 2012 година.Повече

recylce logo

Пресконференция за регулацията на бизнеса с отпадъци. На 17 февруари 2012 г., петък, от 11.30 часа в залата на първия етаж на Българската стопанска камара, ще се проведе пресконференция за това, че: Ограниченията в бизнеса с отпадъци се запазват, въпреки обещанията за по-лека регулация.Повече

Две трети от площадките за изкупуване на скрап може да затворят след 15 февруари заради законови изисквания. В резултат около 180 общини са заплашени да останат без пунктове за събиране на метални отпадъци, стари акумулатори или електрически уреди.Повече

Закъснява приемането на новия Закон за управление на отпадъците. Въпреки поетия ангажимент за включване на представители от бизнеса в работна група за подготовка на промени между първо и второ четенеПовече