БАР В ПОДКРЕПА НА ‘SAVE THE PLANET’ 2014

За поредна година в подкрепа на инициативи, свързани с опазване на околната среда Бъргарска асоциация по рециклиране /БАР/ е партньор на Международното специализирано изложение ‘Save the Planet’, организирано от VIA Expo.

Събитието ще се проведе в София от 5 до 7 март 2014 г.

Специализираното изложение „Save the Planet“ ще покаже новостите в областта на управление на отпадъци, рециклиране и екология.

Организаторите от Виа Експо анонсират силно присъствие на изложители – над 72 % от участниците са компании от Австрия, България, Германия, Дания, Полша, Русия, Словения, Швеция и Швейцария. Те ще запознаят посетителите с технологии и оборудване за третиране, събиране, обезвреждане, рециклиране и компостиране на отпадъци.

Австрия е страна-партньор на изявата и тази година традиционният Австрийски павилион ще бъде разположен на по-голяма изложбена площ.

Сред изложителите на „Save the Planet” са AMIS Maschinen-Vertriebs, AUWA Umwelttechnik & Recycling, EUROPLAST Kunststoffbehälterindustrie, EREMA, Братя Пашев, Екорек България, Балбок Инженеринг, Tecnova, Untha Shredding Technology и др.

Конференцията

● Европейски ден за управление на отпадъците, организиран в сътрудничество с Асоциация на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR) + и Европейската мрежа на професионалистите в областта на околната среда (ENEP). Делегатите ще се информират за най-новите политики на ЕС, за тяхното изпълнение чрез най-добрите практики, за перспективите за развитие на публично-частни партньорства между бизнеса и общините, насърчавани от Кохезионната политика на ЕС за периода 2014-2020 г. Другите теми са: стратегии за ефективно намаляване на отпадъците и рециклиране, електронно оборудване, използване на компютърни технологии за управление на отпадъци, как разширената отговорност на производителите може да допринесе за повече устойчивост?

● Енергия от отпадъци: тяхната роля за устойчиво и икономическо развитие, нови технологии с участие на лектори от Съвета за проучвания и технологии за производство на енергия от отпадъци (WtERT).

В световен мащаб все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата, третират се по начин, щадящ околната среда, осигуряват икономически и екологични ползи чрез превръщането им в нови ресурси за икономиката. Страните от Югоизточна Европа следват налагащата се тенденция с фокус превенция и рециклиране и се приобщават към световното рециклиращо общество. Тези процеси ще насърчат инвестициите в нови технологии от страна на бизнеса и общините.