Официална позиция на БАР във връзка с тежкия инцидент с влаковата композиция, случил се късно вечерта на 17.01.2014 г

Българската асоциация по рециклиране и нейните членове изразяват пред обществото, институциите и медиите изключителната си тревога от тежкия инцидент с влаковата композиция случил се късно вечерта на 17.01.2014 г., вследствие на кражбата на скрепителни елементи на релсите.

Категорични сме, че такива престъпления не бива да се повтарят и всички заедно трябва да положим усилия, за да ги предотвратим, а виновните да понесат справедливо наказание.

Затова ние осъждаме подобни деяния и бихме искали да напомним причините за увеличаване на посегателствата върху обществената инфраструктура, и да поднесем още веднъж на вниманието ви предложенията си как да предотвратим подобни случаи.

Приемането на:

кабели и електропроводници;

елементи на електронната съобщителна инфраструктура;

елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях;

всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление; воднонапоителни системи и съоръжения;

металосъдържащи паметници или части или елементи от тях,

от физически лица е строго забранено от закона още преди две години.

Фирмите, които имат законно разрешение за работа, 24-часово видеонаблюдение, платили са банкови гаранция за всяка площадка и са част от един ключов отрасъл на икономиката, изключително стриктно спазват тази забрана.

До тази влакова катастрофа обаче се стигна и вследствие на рестриктивните мерки в ЗУО, които доведоха до рязко намаляване на площадките за изкупуване на скрап – от 2 300 през 2012 г. те станаха 900 бр. през 2013 г. Повече от половината от „съкратените” площадки работят незаконно и изкупуват краден скрап.

Незаконните площадки не взимат личните данни на доставчиците и не водят отчетни книги за приетия скрап, нямат видеокамери и по никакъв начин не документират работата си.

БАР продължава да настоява да бъде облекчен режимът в Закона за управление на отпадъците така, че площадките от сивия сектор да излязат на светло и да узаконят своята дейност.

Освен това смятаме за крайно наложително да се приемат предложенията на организацията за промени в проекта на нов Наказателен кодекс, плод на работата на експертна работна група, инициирана от Българска асоциация по рециклиране (БАР), с участието на представители на МВР, ГД „Национална полиция”, МОСВ, ИАОС, Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ), НЕК, НКЖИ, БТК. С тяхна помощ ще се „ударят” всички незаконни пунктове, които изкупуват краден скрап от релсовите пътища.

В момента наказанието за кражба на елементи от обществено полезна инфраструктура е до 5 години затвор. Има осъдени но се броят на пръстите на едната ръка, тъй като по различни причини заловените получават оправдателни или условни присъди. Експертната работната група е на мнение, че наказанието трябва да бъде от една до пет години лишаване от свобода и глоба от пет хиляди до тридесет хиляди лева, а кражбата да бъде разглеждана като терористичен акт.

Това са пътищата според нас, и за да не се стига до следваща катастрофа или произшествие заради кражби, се надяваме да получим подкрепа за приемане на необходимите мерки за предотвратяването им.