Официална позиция на БАР във връзка с тежкия инцидент с влаковата композиция, случил се късно вечерта на 17.01.2014 г

Българската асоциация по рециклиране и нейните членове изразяват пред обществото, институциите и медиите изключителната си тревога от тежкия инцидент с влаковата композиция случил се късно вечерта на 17.01.2014 г., вследствие на кражбата на скрепителни елементи на релсите.

Категорични сме, че такива престъпления не бива да се повтарят и всички заедно трябва да положим усилия, за да ги предотвратим, а виновните да понесат справедливо наказание.

Затова ние осъждаме подобни деяния и бихме искали да напомним причините за увеличаване на посегателствата върху обществената инфраструктура, и да поднесем още веднъж на вниманието ви предложенията си как да предотвратим подобни случаи.

Приемането на:

кабели и електропроводници;

елементи на електронната съобщителна инфраструктура;

елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях;

всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление; воднонапоителни системи и съоръжения;

металосъдържащи паметници или части или елементи от тях,

от физически лица е строго забранено от закона още преди две години.

Фирмите, които имат законно разрешение за работа, 24-часово видеонаблюдение, платили са банкови гаранция за всяка площадка и са част от един ключов отрасъл на икономиката, изключително стриктно спазват тази забрана.

До тази влакова катастрофа обаче се стигна и вследствие на рестриктивните мерки в ЗУО, които доведоха до рязко намаляване на площадките за изкупуване на скрап – от 2 300 през 2012 г. те станаха 900 бр. през 2013 г. Повече от половината от „съкратените” площадки работят незаконно и изкупуват краден скрап.

Незаконните площадки не взимат личните данни на доставчиците и не водят отчетни книги за приетия скрап, нямат видеокамери и по никакъв начин не документират работата си.

БАР продължава да настоява да бъде облекчен режимът в Закона за управление на отпадъците така, че площадките от сивия сектор да излязат на светло и да узаконят своята дейност.

Освен това смятаме за крайно наложително да се приемат предложенията на организацията за промени в проекта на нов Наказателен кодекс, плод на работата на експертна работна група, инициирана от Българска асоциация по рециклиране (БАР), с участието на представители на МВР, ГД „Национална полиция”, МОСВ, ИАОС, Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ), НЕК, НКЖИ, БТК. С тяхна помощ ще се „ударят” всички незаконни пунктове, които изкупуват краден скрап от релсовите пътища.

В момента наказанието за кражба на елементи от обществено полезна инфраструктура е до 5 години затвор. Има осъдени но се броят на пръстите на едната ръка, тъй като по различни причини заловените получават оправдателни или условни присъди. Експертната работната група е на мнение, че наказанието трябва да бъде от една до пет години лишаване от свобода и глоба от пет хиляди до тридесет хиляди лева, а кражбата да бъде разглеждана като терористичен акт.

Това са пътищата според нас, и за да не се стига до следваща катастрофа или произшествие заради кражби, се надяваме да получим подкрепа за приемане на необходимите мерки за предотвратяването им.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *