Медиите за нас

ЗАБРАНА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА СКРАП

05.04.2018

Нова разпоредба предизвика недоволството на рециклиращата индустрия, която обяви готовност за протести. От 13 юли гражданите вече няма да могат да предават черни и цветни метали в пунктовете за вторични суровини. Според промените в Закона за управление на отпадъците физическите лица ще имат право да предават металните си отпадъци единствено на специални общински площадки, без да получават заплащане за това.

Около половин милион са българите, които се прехранват, като предават метали за скрап. Един от тях е 70-годишният Венцислав Игов, който научи от екипа ни, че след 13 юли този допълнителен доход ще му бъде отнет.

МЕДИЯ МОНИТОРИНГ

05.04.2018