„Нов път за Европа или екологична катастрофа“ През месец януари Европейската комисия представи своята визия за бъдещето на  пластмасите, като призовава Европа да превърне отпадъците в икономическа възможност. Според новата стратегия всички пластмасови опаковки трябва да подлежат на рециклиране или на многократно използване до 2030 г., като това може да създаде около 200 хил. работни места. За да се случи това, капацитетът на Европа за сортиране и рециклиране на отпадъци би трябвало да се умножи четири пъти – нещо, което би струвало до 16,6 милиарда евро.Повече

Рециклирането на литиево-йонни батерии представлява важен шанс за Европа да получи свои вторични суровини чрез правилното рециклиране на батериите Съществува заплаха относно наличието на литий, необходим за производството на батерии.Тази заплаха пренасочва вниманието към осигуряване на непрекъснато снабдяване с материали, необходими за зелената революция чрез повторна употреба и рециклиране на батериите. Литиите се консумират в сектори като строителството, фармацевтиката, керамиката и стъклото, както вот автомобилната промишленост. Рециклирането на литиеви йони се превърна в основна тема в автомобилната индустрия.Нарастващата популярност на хибридните автомобили поражда търсенето на литий в световенПовече

Ново проучване на Plastics Recyclers Europe показва, че 65% цел за рециклиране на пластмасови опаковки до 2025 г. е достижима. Проучването определя набор от мерки и необходими инструменти, които ще доведат до постигането на тази степен на рециклиране. Предложените мерки се фокусират върху подобряване качеството и капацитета за сортиране на отпадъци от пластмасови опаковки в ЕС. Допълнителна мярка, като например „Дизайн за рециклиране“, би увеличила възможността за рециклиране на пластмасовите опаковки на пазара и би намалила разходите за сортиране и рециклиране. Законодателни стимули и ефективна комуникация по веригата, които да позволят по-голямо усвояване на рециклираните материали са част от препоръчанитеПовече

В заводите за рециклиране събраната пластмаса се разделя, в съответствие със своя идентификационен код, който е отбелязан върху самите тях, до знака за рециклиране. Два вида са пластмасите, които е икономически изгодно да бъдат рециклирани и това са така наречените – полиетилен терефталат (PET), от които се изработват бутилки за еднократна употреба за минерална вода, кетчуп, мляко, безалкохолни напитки и други, и полиетиелен с висока плътност (HDPE) използва най-вече в промишлеността, но и за пластмасовите кутии, праховете за пане и други. Рециклирането на РЕТ бутилките е по-практично от рециклирането на много изделия от други пластмаси, защото са по-лесни за идентифициране в потока пластмаси.Повече

„Кръгова икономика – възможности за рециклиране” За втора поредна година Българската асоциация по рециклиране /БАР/ организира кръгла маса на тема „Кръгова икономика – възможности за рециклиране”.Повече

Предистория През юли м.г. Китай е уведомил Световната търговска организация за намерението си да ограничи вноса на опасни отпадъци, мярка, която е в съответствие с принципите на СТО, както и с принципите на Базелската конвенция.Повече

Новите изисквания за най-добри налични техники за големи горивни инсталации, приети през април налагат електроцентралите на въглища, които са сред най-големите замърсители в България и Европа, да инвестират в техники за екологизация на производството си или да затворят.Повече

recylce logo

Разговор с Александър Яврийски – Изпълнителен директор на една от организациите за рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори Г-н Яврийски, защо трябва да предаваме батериите за рециклиране?Повече

Как да превърнем огромното количество отпадъци, които ежедневно произвеждаме, в нови стоки и продукти, съхранявайки ресурсите и природата, като същевременно създадем стимули за рециклиране и запазим зелените работни места на рециклиращата индустрия?Повече