Предистория През юли м.г. Китай е уведомил Световната търговска организация за намерението си да ограничи вноса на опасни отпадъци, мярка, която е в съответствие с принципите на СТО, както и с принципите на Базелската конвенция.Повече

Новите изисквания за най-добри налични техники за големи горивни инсталации, приети през април налагат електроцентралите на въглища, които са сред най-големите замърсители в България и Европа, да инвестират в техники за екологизация на производството си или да затворят.Повече

recylce logo

Разговор с Александър Яврийски – Изпълнителен директор на една от организациите за рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори Г-н Яврийски, защо трябва да предаваме батериите за рециклиране?Повече

Как да превърнем огромното количество отпадъци, които ежедневно произвеждаме, в нови стоки и продукти, съхранявайки ресурсите и природата, като същевременно създадем стимули за рециклиране и запазим зелените работни места на рециклиращата индустрия?Повече

recylce logo

Китай е уведомил Световната търговска организация за намерението си да ограничи вноса на опасни отпадъци, мярка, която е в съответствие с принципите на СТО, както и с принципите на Базелската конвенция.Повече

recylce logo

В забързаното ни ежедневие, съзнателно или не, използваме най-различни видове пластмаси – от бутилките за вода и четките за зъби до пликовете и торбичките за покупки, домакински съдове и мн. други.Повече