Председателят на Българска асоциация по рециклиране г-н Борислав Малинов взе участие в Софийски икономически форум IV

Председателят на Управителния Съвет на Българска асоциация по рециклиране г-н Борислав Малинов участва в панел „Кръгова икономика, промяна на климата и управление на отпадъците“ на Софийски икономически форум IV, който се проведе на 27 юни в „София Хотел Балкан“. Той представи ключовата роля на Асоциацията и сектора за рециклиране в прехода към кръгова икономика и постигането на целите за намаляване нетните емисии на парникови газове на страната.

Министър-председателят Николай Денков откри събитието с встъпително обръщение.

sofiiski forum 1

Част от основните теми, които бяха разгледани на Софийския икономически форум IV са въздействието на инвазията на Русия в Украйна върху геополитическото положение на България, разширяването на ЕС: кога и по какъв начин, развитие във финансовия сектор, развитие в региона на Югоизточна Европа: икономическо сътрудничество и перспективи за бъдещето, присъединяването на България към Шенген, енергиен преход и въглероден неутралитет в региона, стремежът на България за влизане в еврозоната в среда на турбулентна световна икономика, данъчни политики за подобряване на въздействието върху околната среда и здравето на човека, кръгова икономика, изменение на климата и управление на отпадъците.

Софийски икономически форум IV е среща на високо ниво на най-влиятелните български и международни политически, корпоративни и интелектуални лидери за справяне с неотложните предизвикателства пред България, Европа и света.

Софийският икономически форум IV предостави възможност да се идентифицират и анализират най-важните предизвикателства пред икономиката на България и Югоизточна Европа, да се сподели политически опит от други държави, да се дискутират теми, свързани с енергийния преход и въглеродния неутралитет, както и да се поставят ключови въпроси за развитието на туризма в региона.

Целта на събитието е да създаде широка платформа за диалог и комуникация.