Списък с членове

ФИРМА ВИД ЧЛЕН
1 „Аурубис България” АД златен
2 „Ел Бат“ АД редовен
3 „Монбат Рисайклинг” ЕАД редовен
4 „София Мед“ редовен
5 „Стам Трейдинг“ редовен
6 „Стомана Индъстри“ АД асоцииран
7 „Аифорос България“ ЕАД асоцииран
8 „Алси“ ЕООД редовен
9 „Алфа Колект“ ЕООД редовен
10 „Балкан Трейд Експорт“ ЕООД редовен
11 „Бергови Рисайклинг“ ЕООД редовен
12 „Бова Транс“ ООД редовен
13 „Божур – Ани Божурова“ ЕТ редовен
14 „Булсенд“ ЕООД редовен
15 „Булкредо“ ЕООД асоцииран
16 „ВДК 1“ ЕООД редовен
17 „Веда Метал“ ЕООД редовен
18 „Венресурс“ ЕООД редовен
19 „Виа Експо“ ООД асоцииран
20 „Вторични суровини Варна“ ООД редовен
21 „Данион“ ЕООД редовен
22 ДК „Софтрейд“ ЕООД редовен
23 „Евро Стил Трейд“ ООД златен
24 „Ековалент“ЕООД редовен
25 „Еколенд консулт“ ЕООД редовен
26 „Екостийл“ ЕООД редовен
27 „Екоресурс БГ“ ЕООД редовен
28 „Екс Къмпани“ ЕООД редовен
29 „Ел Зет Варна“ ЕООД редовен
30 „Ен Джи Ел Рисайклинг“ ЕООД редовен
31 „Икомет“ ЕООД редовен
32 ЕТ „Импулс-Никола Николов“ златен
33 „Индустриални суровини“ ЕООД златен
34 „Инвестрециклинг“ ЕООД редовен
35 „Камекс Комерс” ЕООД редовен
36 „К и А“ ЕООД редовен
37 „Колектресурс” АД редовен
38 „Курило Метал” АД редовен
39 „Кънчеви“ ООД асоцииран
40 “ЛайтИмпекс М” ЕOОД редовен
41 „МавелПрим” ЕООД редовен
42 „Металвалиус” ЕООД редовен
43 „Метал Трейдър“ ЕООД редовен
44 „Метал Трейд 66“ ООД редовен
45 „Метарекс“ ООД редовен
46 „МХ Фреш“ ЕООД редовен
47 „Надин – Н” ЕАД редовен
48 „Надин Холд” ЕООД редовен
49 “Норд Холдинг” АД редовен
50 „Оптоком“ ЕООД редовен
51 „Прометал Трейдинг“ ЕООД редовен
52 „Ревалон“ ЕООД редовен
53 „Рестийл” ЕООД златен
54 „Рисайклинг България“ЕООД редовен
55 „Ровен-Груп” ЕООД редовен
56 “Ровотел – стийл” ЕООД редовен
57 „Ровотел ФМ Пропърти“ АД редовен
58 “Роланд Трейдинг” ООД асоцииран
59 „Ростехно“ ЕООД редовен
60 „Скрино“ ЕООД редовен
61 „Сплавкомерс“ АД редовен
62 “Торимекс” ЕООД редовен
63 ТП „Джалко Лимитид“ асоцииран
64 “Трансинс Индъстри” АД златен
65 „Трансинс Рециклираща Компания Варна“ ЕООД редовен
66 “Универсметал“ ООД редовен
67 „Унитрейд БГ“ ООД редовен
68 „Унитрейд 2011“ ООД редовен
69 „Феникс Експорт“ ЕООД редовен
70 „ХефтиМеталс” ЕООД редовен
71 „Ауторек“ АД редовен
72 „Българска Организация за Автомобили“ АД златен
73 „Българска Рециклираща Компания” АД златен
74 „Грийнтех България“ АД редовен
75 „Екобатери“ АД редовен
76 „Екобултех“ АД златен
77 „Екобулбатери“ АД златен
78 „Елтехресурс” АД редовен
79 „Норд Елрециклинг“ АД редовен
80 „Феникс Грийн“ ЕООД редовен