УЧАСТИЕ НА БАР В ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ МОСВ

Председателят на Управителния съвет на Българска асоциация по рециклиране г-н Борислав Малинов и изпълнителният директор на Асоциацията г-н Владимир Димитров взеха участие в първото редовно заседание на Обществения съвет

към Министерство на околната среда и водите, което се проведе на 08.04.2013г. от 15,00 часа, в сградата на МОСВ на бул. „Мария Луиза” 22, зала Сутерен.
Работните теми на заседанието бяха подобряване на достъпа до информация и взаимодействието между засегнатите групи по проблемите на околната среда, както и въпроси, свързани с работа на Обществения съвет.

По време на срещата г-н Малинов подчерта, че „общественият съвет, чиято цел е да защитава интересите на гражданите, обществените сдружения и бизнес организациите преди всичко трябва да скъсява пътя между министерството и населението“. В тази връзка от първостепенно значение за успешна работа на Съвета е намирането на работещи механизми на взаимодействието между институцията и заинтересованите страни по ресорни групи на работа, в рамките на Съвета. Според председателят на БАР, Общественият съвет трябва да има две основни функции. Първата касае входящата законотворческа информация, а именно в рамките на Съвета да има възможност за обсъждане на всички изменения, които се предвиждат в нормативната уредба, и втората – членовете на Общественият съвет да имат правото да инициират предложения за промяна в законодателството в страната.