ТРЕТИ ПРОТЕСТ СРЕЩУ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА 7 И 8 МАРТ 2012 Г. (сряда и четвъртък)!!!

Трети протест срещу закона за управление на отпадъците на 7 и 8 март 2012 г.(сряда и четвъртък)!!! Над 350 тежкотоварни автомобила от цялата страна ще се включат в шествието Протестното шествие под надслов „Машини за скрап II” ще започне утре, 07.03.2012 г. (сряда) в 11.00 ч. от бул. „Ботевградско шосе”.

Техниката ще премине по бул. „Данаил Николаев”, пл. Сточна гара, бул. „Сливница” до „Околовръстен път”.

За пореден път, представителите на бизнеса от рециклиращата промишленост, ще изразят категоричното си несъгласие с ограничителния и рестриктивен подход на държавата към бранша, липсата на желание за диалог и намиране на работещи решения за проблемите в отрасъла. Протестът се организира от Асоциацията на рециклиращата индустрия (предишно наименование: Гражданска инициатива на търговците на отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране) и Българска асоциация по рециклиране (БАР).

Двете асоциации представляват общо около 600 големи, малки и средни фирми от рециклиращата промишленост, които са инвестирали през последните 15 години над 1,136 млрд. лева в технологии, машини, изграждане на площадки, закупуване на специализирани автомобили и кранове, обучение на служители. Дейността на фирмите в сектора е нарушена от създадения правен вакуум, между сега действащия закон и законопроектът за управление на отпадъците, който се разглежда на второ четене в Комисията по околна среда и водите (КОСВ) в 41-то Народно събрание от месец юли 2011 г.

Нито едно от съществените предложения на бизнеса не е прието в Доклада на работната група по законопроекта, въпреки декларираните намерения за промени от вносителите от МОСВ. Нещо повече, заради липсата на Общ устройствен план в общини, вече са затворени 452 площадки за събиране на отпадъци от черни и цветни метали. Останалите 1500 фирми нямат информация дали ще продължат да работят или трябва да затворят, поради липсата на потвърждение, че отговарят на изискванията на ЗУО, въпреки, че са внесли изискуемите документи в срок до 15.02.2012 г. За допълнителна информация: 02/953 3288;