Tomra Sorting Systems и Borealis стартират свои пилотен завод за механично рециклиране в Германия

Там за първи път се сепарират пластмасови отпадъци след консумация след което се доставят готови за пазара полимерни материали

Съоръжението може да рециклира както филмови, така и твърди пластмасови битови отпадъци. И за разлика от много други инсталации за рециклиране, ще предлага усъвършенствани материални решения, необходими за пластмасови приложения в много сектори, като потребителски продукти и автомобилни приложения. Със своята висока чистота, ниска миризма, висока издръжливост на продукта и леки цветови вариации, рециклираните полиолефини отговарят на критериите за качество на клиентите по цялата верига на стойността.

Целта на тази демонстрационна инсталация е да произвежда продукти за собственици на марки и конвертори и да тества и доказва тяхната пригодност за взискателните приложения. Успешното техническо изпълнение ще формира основата за модерно съоръжение за рециклиране в търговски мащаб.

„Това съоръжение е само началото на това, което е възможно, когато ключови играчи във веригата за създаване на стойност се обединят, за да окажат наистина устойчиво, значително въздействие на пазара“, каза Фолкер Рерман, вицепрезидент и ръководител на кръговата икономика в Tomra. „Току-що стартира новия отдел за кръгова икономика, става ясно каква голяма роля играят управлението на отпадъците и ключови проекти като този при придвижването към устойчиво бъдеще. Горди сме, че поехме инициативата. Заводът е един от най-модерните механични съоръжения за рециклиране на полимерни отпадъци след консумация. Това е и ще бъде ключов фактор за нас за по-нататъшно ускоряване на преминаването към кръгова икономика през следващите години и ние сме доволни, че сме част от този пионерски проект. “

Заводът ще се управлява съвместно от Borealis, Tomra и Zimmermann. Borealis е отговорен за търговския успех на завода, като допринася за неговия опит и широки познания в иновациите, рециклирането и комбинирането. Tomra, доставчик на технологични решения, допринася със своя задълбочен опит и обширни познания за процесите и пазара, което от своя страна допринася за кръговата икономика чрез усъвършенствани системи за събиране и сортиране. Zimmermann е компания за управление на отпадъците с опит в разделянето на различни видове отпадъци, включително пластмаси, и е отговорна за успешните операции на завода и качеството на продуктите.

„В P&G ние правим опаковки за „следващия живот“, за да стимулираме по-стабилна кръгова икономика. Трябва да увеличим предлагането на висококачествена, рециклирана пластмаса, за да помогнем на индустрията да постигне тази визия“, каза Джан Де Белдър, Procter & Gamble (P&G). „Иновативният нов подход, който Borealis възприема, има потенциал да увеличи значително качеството и количеството PCR, достъпно за нашите марки, и да ни помогне да постигнем целта си до 2030 г. за намаляване на количеството необработен материал, използван в опаковката, с 50 процента, или 300 килотона на година. Първите продуктови тестове бяха наистина обещаващи! „