Google иска да съхранява възобновяема енергия чрез сол и антифриз

Един от съществените аргументи срещу възобновяемата енергия е, че възобновяемите енергийни източници са непостоянни по характер и следователно ненадеждни – слънцето не винаги грее и вятърът не винаги духа.

Съхраняването е ключът към разгръщането на пълния потенциал на възобновяемите енергийни източници за захранване на модерните индустриални общества с мащаба на изкопаемите горива и ядрената енергия. Google и нейната компания-майка са амбицирани да заемат достойно място в състезанието за разработване на системи за съхранение на чиста енергия. Проектът „Малта“ предвижда използването на студен антифриз и гореща сол за запазване на енергията. Тази система за съхранение има сериозни предимства, сред които например възможността да бъде разположена почти навсякъде. Освен това, тя би могла да издържа по-дълго от литиево-йонните батерии. Друга положителна черта на системата е, че би могла да се окаже толкова рентабилна, колкото новите водноелектрически централи и други съществуващи методи за съхранение на чиста енергия. Другата компания, която разработва решения за съхранение на енергия от възобновяеми източници, е Tesla чрез Powerpack. Редица специализирани компании също работят върху съхранението на енергия.