Българска асоциация по рециклиране: Купувате мобилен телефон? Вижте какво да направите със старата батерия на предишния!

Най-вероятно за батериите на мобилните си устройства се замисляте, само когато трябва да ги заредите или когато – рано или късно, се изхабят, защото няма вечни неща.

Дали ще смените батерията или ще купите ново, по-усъвършенствано  устройство, си е ваше решение. Трябва обаче да знаете нещо много важно за старите батерии на мобилните устройства: те в никакъв случай не бива да се изхвърлят и да попадат на сметищата с общия битов отпадък от домакинствата. Защото там стават опасни. Поради което трябва да се събират отделно, за да се рециклират. Ако това ви се струва „дребна работа“, замислете се дори само за мобилните телефони. По данни на Националния статистически институт, миналата година над 94 процента от хората в градовете са имали мобилен телефон, в селата процентът е над 85. А както е известно, в много случаи човек има по два и по три телефона. Тук трябва да прибавим батериите на безжичните „стайни“ телефони, лаптопи, смартфони, таблети, фотоапарати и много други. Виждате, че става дума за огромни количества и то не инцидентни, а постоянни. Което може да доведе до големи проблеми – и за природата, и за здравето ни, и за здравето на поколения след нас. Попаднали на сметището, старите батерии са подложени на най-различни и коренно противоположни климатични влияния. Голям е и рискът от механични въздействия – удари, смазване, изкривяване и т.н. Така опаковката им лесно се нарушава. А батериите – и за еднократна употреба, и акумулаторните, съдържат както киселини, така и метали – олово, кадмий, цинк, магнезий никел, литий и др. Попаднат ли в почвата, те се просмукват и с подпочвените води започват да замърсяват водоизточници, реки, морета, океани. Трови се продукцията от полето, фуражът за животните, рибата. В крайна сметка освен вредите за природата като цяло, тровим и храната си – плодове, зеленчуци, месо, риба. При което става дума за дълги периоди – това са вещества с полуразпад много по-продължителен от живота на човека. И в България, както във всички напреднали държави, събирането на старите батерии от мобилните устройства е уредено на много места и няма начин да не минавате всеки ден поне през едно от тях – хипермаркети, молове, магазини за електроуреди, обществени сгради и много други. Просто трябва да се огледате или да питате за поставените кошчета за стари батерии. Екологичният ефект от рециклирането на изхабените батерии от мобилните устройства е преплетен и с икономически ползи – металите да се използват наново, вместо да ги поглъщаме с водата и различните храни… Направете го – лесно е: вижте къде по местата, през които минавате всеки ден, има кошчета за стари батерии и когато ви се изхаби някоя, я предайте там!