СПАД НА ПАЗАРА НА СКРАП В СТРАНАТА ЗА 2012 Г.

Общото количество на скрап, реализирано през 2012 г. е 1 711 608 тона в страната, като стойността на търгуваното количество е 1 964 млн. лева. Това показват тазгодишното традиционно изследване на Българската асоциация по рециклиране

, позоваващо се на данни на Министерство на икономиката и енергетиката, Агенция „Митници“ и рециклиращите компании и предприятия в страната.

От информацията става ясно, че се наблюдава спад от 384 692 тона за 2012 г., спрямо данните от 2011 г., когато общо реализираната суровина е била 2 096 300 тона. Спад има и в реализацията на оборотите в размер на 206 млн. лева., което през 2011 година е достигнало нива от 2 170 млн. лв.

Отрицателна тенденция в търговията се наблюдава и при стомана и чугун с около 19% (през 2011 г. реализираното количеството е било 1 940 000 тона, а през 2012 г. – 1 574 878 това), както и при алуминия – там спадът при реализираната суровина е с около 23.5% (през 2011 г. количеството е било 44 900 тона, а през 2012 г. е 34 879 тона).

При другите метали – месинг, цинг и олово се наблюдава силен спад на реализираните суровини – в размер на 55% (през 2011 г. количеството е било 19 800 тона, а през 2012 г. достига до нива от 9 005 тона).

Положителни тенденции се наблюдават единствено в реализацията на мед и на автомобилни акумулатори.

При медта се наблюдава увеличение на реализираната суровината с около 40% през 2012 г., когато тя достига до 92 846 тона, а през 2011 г. е била 66 300 тона.

Леко повишение се наблюдава и при автомобилните акумулатори. Там данните сочат, че повишението на реализираната суровина е в размер на 6% през 2012 г. и нивата достигат до 26 878, докато през 2011 г. са били на 25 300 тона.

Общата тенденция е спад на обемите на реализираните суровини по всички показатели – внос, износ, потребление в страната, както и добито в страната. Като основна причина се посочва стресът в бранша, който е породен от влизането в сила на новите рестриктивни изисквания, въведени със Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ, бр.53 от 2012 г.), както и на дисциплинирането на компаниите, опериращи с черни и цветни метали и процесът на изсветляване на сектора.

За 2012 г. се наблюдава и намаляване на цената на суровините като цяло. Като пряк резултат от тази тенденция, може да се отчете и спадът на кражбите през изминалата година, който е в размер на 36%