ПОЧТИ 60 % ОТ БЪЛГАРИТЕ НЕ СА СЪГЛАСНИ ДА ПРЕДАВАТ МЕТАЛНИТЕ СИ ОТПАДЪЦИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО

Това сочат данните от националното представително телефонно социологическо проучване на НОЕМА. 34% са съгласни да предават металните си отпадъци безвъзмездно, а останалите 10 % не могат да преценят. Проучването е проведено в периода 12-19 февруари 2012 година.

Интервюирани са 1000 души от София, областните градове, други градове и села в цялата страна. Обхванати са всички възрастови групи. Над 2/3 (78 %) от българите не са запознати с предстоящите промени в закона за управление на отпадъците и по-конкретно с факта, че няма да могат да получават заплащане срещу предаване на метални отпадъци. Ако бъдат премахнати пунктовете за предаване на метални отпадъци от някои населени места – над половината от хората (53 %) ще изхвърлят този тип отпадъци „в” или „до кофите с битови отпадъци”. Само една четвърт (25 %) са склонни да ги извозват до определените за това места.

Разстоянието, на което биха превозвали, сами, металните си отпадъци, за да ги предадат безвъзмездно, е не по-голямо от „до 5 км”. Над 40% от българите категорично заявяват, че не биха извозили металните си отпадъци, за да ги предадат безвъзмездно, както се предвижда в проекто закона за управление на отпадъците, който се гледа на второ четене в Комисията по околна среда и водите (КОСВ) на Народното събрание.

Почти половината от българите (46 %), смятат, че населените места няма да станат по чисти, ако предаването на металните отпадъци се извършва безвъзмездно. Останалите (45%), смятат, че населените места ще станат по-чисти, а 9 % не могат да преценят, как това ще се отрази на чистота на градовете. Над 60% от българите споделят мнението, че контролът на държавата върху пунктовете за изкупуване на метални отпадъци, към момента, е неефективен. Изследването е поръчано от Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ) и Българска асоциация по рециклиране (БАР).

Двете асоциации представляват общо около 600 големи, средни и малки фирми за събиране, третиране и рециклиране на отпадъци в България, които са инвестирали през последните 10-15 години над 1,136 млрд. лева в технологии, машини, изграждане на площадки, закупуване на специализирани автомобили и кранове, обучение на служители. Резултатите от проучването ще бъдат предоставени на Комисията по околната среда и водите в Народното събрание и на Конституционния съд в подкрепа на становищата на двете организации, че новите нормативни изисквания за разположение на площадките и за безвъзмездно предаване на отпадъците ще демотивират гражданите да предават отпадъците си по надлежния ред и на определените за целта места.

Това ще доведе до намаляване на събираемостта на металните отпадъци, до рискове от замърсяване на околната среда и ще затрудни изпълнението на задълженията на България към Европейския съюз в областта на рециклирането на отпадъците.