СЕМИНАР: „КОДОВЕ, ТАБЕЛИ И РАЗДЕЛНО СЪХРАНЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗУО”

Близо 50 фирми, членуващи в Българската асоциация по рециклиране, участваха в поредния семинар организиран от асоциацията, свързан с новите изисквания по Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

, който се проведе на 06.02.2013 г. в гр.София. Като акцент този път бяха поставени въпросите, свързани с кодовете, табелите и разделното съхранение на отпадъците.

Експерти на БАР представиха изчерпателни презентации по основните точки от закона, като в дискусия с гостите отговориха на практически въпроси, свързани с дейността на работещите в сектора на рециклиращата индустрия.Най-важните уточнения бяха свързани с изискванията, на които трябва да отговарят площадките за изкупуване на ОЧЦМ, кодовете, според които трябва да квалифицират отпадъците, както и отчетността, която трябва да се съблюдава.