СЕМИНАР: „НОВИЯТ ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И КОНТРАЛНАТА ДЕЙНОСТ НА МВР. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КРАЖБИТЕ НА МЕТАЛИ”

На 25 – 26 октомври в Апартхотел „Лъки Банско“, гр. Банско се проведе семинар на тема: „Новият Закон за управление на отпадъците и контралната дейност на МВР. Противодействие на кражбите на метали.” организиран от Българска асоциация по рециклиране“.

На него присъстваха представители на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), представители на Регионалните инспекции по околната среда и водите от цялата страна (РИОСВ), Европейски институт, Асоциация на рециклиращата индустрия и Българска браншова камара „Феникс ресурс“.

„Това е първият семинар, който събира на едно място всички заинтересовани страни, които смятат, че трябва да се предприемат сериозни действия по отношение на проблема с кражбите на метали“ – заяви Любов Панайотова, изпълнителен директор на Европейски институт. Тя представи своята презентация на тема „Изграждане на потенциал за борба с кражбите на метали – Pol-PRIMETT”. Целта на проекта е да се създаде партньорство между частния сектор и полицията, за да се подготви обща стратегия за превенция и контрол върху кражбите на метали.

Борислав Малинов, председател на БАР, предложи конкретни мерки за справяне с най-сериозния проблем, който е водещ не само за бранша, но и за цялата държава. Част от тях са спазване на изискванията на ЗУО и Наредбите към него, строг и периодичен контрол върху площадките за скрап, уеднаквяване на изискванията към площадките за изкупуване на черни и цветни метали и по-ефективно разкриване и затваряне на незаконните площадки.

От Асоциацията на рециклиращата индустрия представиха своите предложения за промени в Наказателния кодекс, с които да се намалят кражбите на метали, да се организира съвместна работна група, която да инициира законодателни промени в НК.

От БАР предложиха вариант на контролен лист за проверка на площадки, извършващи дейности с отпадъци от черни и цветни метали. Това уеднаквяване на изискванията към легалните площадки е необходимо, защото контролните органи от РИОСВ и МВР, нямат обща схема на проверки, което затруднява тяхната работа.
От Министерство на околната среда и водите представиха основните законови разпоредби, свързани с контрола върху дейността на площадките за изкупуване на черни и цветни метали. С глоби от 30 000 лв. до 100 000лв. имуществена санкция се наказва едноличен търговец или юридическо лице, което извършва дейности с ОЧЦМ без разрешение, приема отпадъци от черни и цветни отпадъци без сертификат за произход и не допуска контролните органи до мястото, на което извършва дейността си.

От Главна дирекция „Национална полиция“ представиха анализ на специфичните проблеми, свързани с кражбите на отпадъци от черни и цветни метали и фирми, които ги изкупуват. Като основни предпоставки за оптимизиране процеса на борбата срещу нелицензираните площадки за изкупуване на черни и цветни метали, от МВР акцентираха върху взаимодействието и обмена на информация между контролните органи и заинтересованите страни и засилване на полицейското присъствие в райони с повишена концентрация на кражби на метали.
От браншовите организации, ГДНП, МОСВ и РИОСВ се обединиха около идеята за сътрудничество с цел да ограничат кражбите на метали и активно да се борят за елиминиране на сивия сектор в бранша, с което ще се създаде благоприятна атмосфера за развитие на легално работещия бизнес.