„Save the Planet“ , 11-13 март 2015 г., София

6-то изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа

11-13 март 2015 г., София

В контекста на необходимостта от ефективно и щадящо природата управление на отпадъците

и през 2015 изложението „Save the Planet“ за пореден път ще представи съвременните технологии, ще насърчи по-широкото им прилагане в Югоизточна Европа. Участниците ще имат възможност за обмяна на опит и нови контакти с представители на бизнеса, общини и държавни институции, браншови асоциации от страната и от цяла Европа.

Австрия е стратегически партньор на „Save the Planet“ 2015. За 6-та поредна година ще се реализира Австрийски павилион . През 2014 г. 88% беше ръстът на броя на участниците в него в сравнение с предходната година.

Българска асоциация по рециклиране отново е партньор на изявата

Профил на изложителите

· Третиране на отпадъци;

· Депа

· Технологии и оборудване за компостиране

· Транспортни средства и технологии; Събиране на отпадъци

· Енергия от отпадъци

· Рециклиращо оборудване и технологии за стъкло, метал, отпадъци от електрическо и електронно оборудване, хартия, пластмаса, гума, текстил, строителни отпадъци

Консултантски услуги.

До 1-ви октомври 2014: отстъпки и бонус услуги за ранна регистрация за участие в изложението.

Актуални теми ще бъдат включени в паралелната конференция – добри примери, законодателство, стратегии и др.