Рециклиращият сектор е напълно изключен от обхвата на новата програма „Иновации и конкурентноспособност“

Програмата изключва възможност със средства от европейските програми да се обнови цял един сектор на икономиката – този, който обхваща дейностите с отпадъци от черни и цветни метали.

Българска асоциация по рециклиране, като асоциация, обединяваща законно работещите фирми от бранша с дейности с отпадъци от черни и цветни метали е обезпокоена от факта, че в схемите за реализирането на проекти от малките и средни предприятия за интелигентен растеж и внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност на новата програма „Иновации и конкурентоспособност“, в схемата за финансиране на бизнеса за технологични модернизации и подобряване на ресурсната ефективност, е изключен секторът на икономиката, осъществяващ дейности с рециклиране на отпадъци.

През последните 23 години фирмите в бранша изградихме национална мрежа за събиране, сортиране и рециклиране на отпадъци, която обезпечава със суровини структуроопределящи металургични заводи на България. Това беше постигнато с инвестиционна програма за изграждане на площадки, снабдени с машини и съоръжения за транспорт и рециклиране на отпадъци на обща стойност 1,300 млрд. лв.

Очакванията ни бяха, че поне част от тези средства можеха да се осигурят чрез финансовите инструменти на Европейския съюз и че обновяването и технологичните иновации в рециклиращата индустрия ще бъдат подпомогнати поне през новия програмен период. С новата програма „Иновации и конкурентоспособност“ отговорът е категоричен – до 2020 г. отново цял сектор от икономиката на България ще бъде лишен от достъп до евросредства по наистина неясни причини. Кодовете на сектора не са вписани в документацията за кандидатстване по програмата и ние ще се опитаме да изясним причините за това.

Бихме искали да изразим и притеснението на бизнеса като цяло от някои от новите условия по програмата, които биха могли да доведат до забавяне на усвояването й. Схемите вече трупат забавяне от 4 месеца, тъй като не са подготвени необходимите документи за отпускането на подкрепа.

Самата програма е разпределена на регионален принцип, като определеният размер на безвъзмездната финансова помощ за предприятия в Югозападния регион, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София, е до 45%, а за останалите 5 района на планиране – до 70%.

До тук замисълът и насочеността на евросредства за подпомагане на малкия и среден бизнес в България е добър. Притеснително е, че условията за финансиране отново поставят пред изпитания малкия и средния бизнес, защото от финансиране са изключени разходите за разработване на проектно предложение, за строително-монтажни работи, човешки ресурси и др. Новите правила въвеждат изискването за бизнес план към всеки проект, чието неспазване може да доведе до налагане на финансови корекции до 25% за всеки бенефициент. Бихме искали да предупредим, че това е твърде тежко условие, което трудно ще стимулира бизнеса да се възползва от възможността за иновиране на компаниите чрез евросредства.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *