„65% рециклиране на пластмасови опаковки е достижима цел“

Ново проучване на Plastics Recyclers Europe показва, че 65% цел за рециклиране на пластмасови опаковки до 2025 г. е достижима. Проучването определя набор от мерки и необходими инструменти, които ще доведат до постигането на тази степен на рециклиране.

Предложените мерки се фокусират върху подобряване качеството и капацитета за сортиране на отпадъци от пластмасови опаковки в ЕС. Допълнителна мярка, като например „Дизайн за рециклиране“, би увеличила възможността за рециклиране на пластмасовите опаковки на пазара и би намалила разходите за сортиране и рециклиране.

Законодателни стимули и ефективна комуникация по веригата, които да позволят по-голямо усвояване на рециклираните материали са част от препоръчаните мерки. Те биха довели до повишаване качеството на произведените рециклати и в крайна сметка ще повишат доверието на потребителите в рециклираните продукти.

Министрите на ЕС одобриха национални цели за климата

Споразумение относно националните цели за намаляване на въглеродните емисии на отделните страни постигнаха министрите на околната среда на ЕС. С това държавниците се надяват да покажат, че блокът изпълнява своите цели по отношение на климата преди предстоящите преговори на ООН по въпросите на глобалното затопляне.

ЕС възлага на държавите-членки цели за намаляване на емисиите на парникови газове, вариращи от 0 до 40%. Така следва да се постигне общата цел от най-малко 40% намаление под нивата от 1990 г. в срок до 2030 г.

Дискусиите относно реформата в системата на ЕС за търговия с въглеродни емисии приключиха без споразумение, но все пак министрите на 28-членния блок постигнаха споразумение за друго – управлението на горите, чиято роля за поглъщането на въглерода се разглежда като особено важна в рамките на Парижкия договор.

Според еколози, споразумението, което предстои да бъде договорено с Европейския парламент, не е достатъчно, за да се ограничат най-лошите последици от повишаващите се температури. Еко-организации разкритикуваха и мерките, които имат за цел да помогнат на най-бедните страни от ЕС да изпълнят задълженията си.

Европейският съюз, третият по големина замърсител в света и ключов “брокер” на Споразумението за климата от 2015 г. за ограничаване на парниковите газове, вижда приемането на законодателството като ключов фактор за влияние върху формирането на глобалните климатични правила.