Българска асоциация по рециклиране се присъединява към позицията на своите европейски колеги от рециклиращия сектор и призовава ЕС за мерки срещу предоставянето на Китай на статут на пазарна икономика

Българска асоциация по рециклиране (БАР) се присъединява към позицията на своите колеги от рециклиращия сектор в Европа, които вчера в Брюксел проведоха поход срещу евтиния китайски внос.

Българска асоциация по рециклиране, като член на Европейската конфедерация на рециклиращата индустрия (EuRIC), застава зад позицията на европейските предприятия за рециклиране на стомана, срещу предоставянето на статут на пазарна икономика за Китай.

Вълната на внос на стоманени продукти от Китай, която е свързана с китайския свръх капацитет на стомана, значително отслабва европейската индустрия за рециклиране.

„В момент, когато Европейският съюз се стреми да премине от линейна към кръгова икономика, редица фирми за събиране и рециклиране на стоманен скрап парадоксално престават да работят временно или окончателно в Европа, тъй като ценовите нива застрашават икономическата жизнеспособност на рециклирането на стомана“, подчертава г-н Емануел Катракис, генерален секретар на EuRIC.

Предоставянето на Китай на статут на пазарна икономика, в момент, когато Китай обективно не е пазарно ориентирана икономика, основно ще:

попречи на способността на Европейския съюз да предприеме ефективни коригиращи мерки срещу дъмпинга и / или субсидираните китайски продукти;

доведе до допълнително съкращаване на работни места и инвестиции в Европа;

предотврати прехода към кръгова икономика в областта на управлението на отпадъци.

Българска асоциация по рециклиране подкрепя позицията, споделена от редица други европейски индустриални асоциации, срещу признаването на статута на пазарна икономика за Китай от страна на ЕС. Както е посочено в изявление пред Съвета по конкурентоспособност от 9 ноември 2015 г. относно стоманодобивната индустрия на ЕС, „преходът към кръгова икономика изисква цялостен и последователен подход в целия спектър на политики“, който започва със:

свободна търговия, която да осигури достъп до световните пазари и справедлива търговия, за да се гарантира равнопоставеност;

един добре функциониращ вътрешен пазар за рециклиране;

подходящи мерки за коригиране на регулаторни изкривявания и стимули, за да се отразят в цените огромните ползи, които рециклирането носи за околната среда и обществото по отношение на въглеродния двуокис, енергията и природните икономии на ресурси.