Предизвикателството – рециклиране на литиева батерия

Рециклирането на литиево-йонни батерии представлява важен шанс за Европа да получи свои вторични суровини чрез правилното рециклиране на батериите

Съществува заплаха относно наличието на литий, необходим за производството на батерии.Тази заплаха пренасочва вниманието към осигуряване на непрекъснато снабдяване с материали, необходими за зелената революция чрез повторна употреба и рециклиране на батериите.

Литиите се консумират в сектори като строителството, фармацевтиката, керамиката и стъклото, както вот автомобилната промишленост.

Рециклирането на литиеви йони се превърна в основна тема в автомобилната индустрия.Нарастващата популярност на хибридните автомобили поражда търсенето на литий в световен мащаб.

В бъдеще рециклирането на литиево-йонни батерии се очаква да бъде един от основните източници на литиево снабдяване. Потенциалните колебания на цените на литиите биха повлияли на общата продажна цена на автомобила.
Оттук следва, че рециклирането се очаква да бъде едно от средствата за хеджиране на несигурните и потенциални колебания на цените, възникващи поради геополитически или други бариери.
Има редица предизвикателства, които вероятно ще окажат влияние върху предлагането на литий в бъдеще.
Производителите търсят начини за преодоляване на зависимостта от литий чрез повторна употреба на литиеви батерии в други приложения (втори живот) и чрез рециклиране на батериите, след като са завършили техния жизнен цикъл.
Батериите представляват само около една четвърт от текущото потребление на литий, което се очаква да достигне около 40% до 2020 г.
Въпреки това, няма икономически смисъл да се рециклират батериите. Рециклираният литий има до пет пъти по-висока цена от цената на литий, произведен от най-евтиния процес на солена вода. Компаниите за рециклиране не са конкурентоспособни да извличат литий от шлаката, или конкурентни за производителите на оборудване, които да купуват на по-високи цени от компаниите за рециклиране.
Въпреки че литият е 100% рециклируем, и рециклираният литий отчита шлаката и понастоящем се използва за немоторни цели, като например строителство, или се продава на откритите пазари. В бъдеще се очаква рециклирането да бъде важен фактор за разглеждане при ефективното предлагане на материали за производство на батерии.
Пазарът за рециклиране на акумулатори се влияе предимно от технологията в предлаганите от тях продукти. Следователно, ключовият диференциращ фактор става цената, която в конкурентна среда намалява рентабилността за фирмите за рециклиране на батерии.
Специализираните процеси и специализираните малки инсталации за рециклиране, които са по-близо до производителите на превозни средства, ще бъдат тенденция в бъдеще. Основното предизвикателство, което възпрепятства индустрията, е дългосрочният характер на финансовите инвестиции, изисквани от участниците на пазара за разработване на специализирани услуги за изхвърляне на отпадъци.
Увеличаващото се производство и потребление на литиеви батерии води до необходимостта отрециклирането им. Рециклирането им е неизбежно от екологична, икономическа и здравна гледна точка.