Българска асоциация по рециклиране подкрепя предложенията за промени в Наказателния кодекс за глоба до 30 000 лв. и затвор за собствениците на незаконни пунктове за скрап и лишаване от свобода от 1 до 10 години за кражба на кабели, електропроводи, релси,

Българска асоциация по рециклиране (БАР) подкрепя напълно внесения в Народното Събрание проектозакон за промени в Наказателния кодекс, тъй като бизнесът настоява от дълги години за подобни ефективни промени.

Проектът е фокусиран върху санкциите за незаконната търговия с метали и кражбите на метални елементи от инфраструктурата. БАР предлага на народните представители да одобрят предложените :

Наказание лишаване от свобода от 1 до 10 години за кражба на кабели, електропроводи, елементи на съобщителната инфраструктура, уредби на електропреносната или топлопреносната мрежа, части от подвижния железопътен състав или пристанищни съоръжения, включително и сигнализационни съоръжения, пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, металосъдържащи части от паметници и др.

Когато деянието е довело до телесна повреда, то предвиденото наказание да бъде лишаване от свобода от 5 до 15 години. Ако пък е причинило смърт – затворът да бъде от 10 до 20 години или доживотен затвор. Вносителите предвиждат тези наказания да бъдат описани подробно в член 195, алинея 1, точка 11 на Наказателния кодекс.

За незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, без физическото лице или фирмата да притежават регистрация или разрешение по закон, трябва да се носи наказателна отговорност чрез лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 5000 лв. до 30000 лв.

Българска асоциация по рециклиране многократно е изтъквала необходимостта от работещи текстове в Наказателния кодекс заради зачестилите случаи на кражби на метали и посегателствата над инфраструктурните съоръжения в енергетиката, транспорта, комуникациите и др. през последните години.

Тези деяния не само засягат обществения интерес, но в повечето случаи липсата на пътни знаци, релси, кабели, електричество, реално застрашават живота и здравето на хората, причиняват имуществени и неимуществени вреди на много голям кръг от граждани, а освен това нанасят щети за стотици милиони годишно на държавни и частни компании в сферата на електроснабдяването, транспортната инфраструктура, топлофикациите, както и на фирмите за търговия с метали. Все по-често кражбата на метали и посегателствата над инфраструктурата имат трансграничен характер и засягат повече от една държава.

Българска асоциация по рециклиране отбелязва с все по-голяма тревога тенденцията за намаляване на площадките за скрап, които работят на светло и изпълняват тежките изисквания на закона, за сметка на увеличаването на онези, които са в сивия сектор и функционират незаконно или като автоморга, само чрез разрешение за събиране на пластмаса и хартия или както е в повечето случаи – абсолютно нелегално и без никакво разрешение.

Според данните на МВР кражбите на метали намаляват в резултат на доброто сътрудничество между частния сектор, обществеността и институциите, но това не означава, че посегателствата и оттам – разрастването на нелегалните пунктове за скрап, не продължават. Затова Българска асоциация по рециклиране настоява за по–голямо взаимодействие между институциите и засилена наказателна отговорност, която да служи като превенция срещу кражбите и сивата зона в рециклиращия бизнес.