За колко време се разлагат битовите отпадъци в природата

Вероятно и вкъщи са ви учили, че не е хубаво да се изхвърлят неща като дъвки, чашки, сламки, хартийки и други подобни, през прозореца на дома/на колата или просто ей така – защото наблизо няма кош за боклук.

Не става въпрос само за възпитание – ще ви покажем колко години са необходими, за да успее околната среда да се справи с безхаберно изхвърлените продукти от човешкото свръх-потребление. На Земята има милиарди тонове отпадъци. И с всяка изминала година в повечето страни тяхното количество се увеличава. Ако се замислите колко време е необходимо за разлагането на тези отпадъци, най-вероятно никога повече няма да си позволите да ги хвърлите на земята. Електронното издание Hi-News предлага малка, но представителна подборка на най-разпространените в нашия бит отпадъци и времето за тяхното разлагане в природата. * хранителни отпадъци – около месец
* продукти от жизнената дейност – около 10-15 дни
* вестници – от 1 месец до цял сезон
* картон – 3-4 месеца
* хартия – най-разпространената хартия за ксерокс се разлага за 2 години
* строителни материали – до 10 години
* желязна арматура – между 11 и 13 години
* консервни кутии – 10 години
* стари обувки – 10 години
* тухли и бетон – 100 години
* автомобилни акумулатори – 100 години
* фолио и станиол – 100 години
* батерии – 110 години
* автомобилни гуми – между 120 и 140 години
* пластмаса и пластмасови бутилки – най-малко 180-200 години
* алуминиеви кенове – това е най-опасният боклук, защото един кен се разлага за 500 години
* стъкло – 1000 години
* кора от портокал – 1/2 до 2 години
* салфетка – 3 месеца
* кибрит – 6 месеца
* запалка – 100-200 години
* фас от цигара – 1-2 години
* дъвка – 5 години
* найлонов плик – 20-100 години
* детска пелена за еднократна употреба – 500 години
* гумена подметка – 50-80 години Изводът: Не изхвърляйте на нерагламентирани места и сметища! Пазете природата чиста!