Бизнесът иска промени в ЗУО

Закъснява приемането на новия Закон за управление на отпадъците. Въпреки поетия ангажимент за включване на представители от бизнеса в работна група за подготовка на промени между първо и второ четене

, няма никаква информация за действията на изпълнителната и законодателна власт по този въпрос. Това наложи БАР и другите заинтересовани бизнес-организации да подпишат и изпратят ново писмо до Комисията по околната среда и водите към НС и МОСВ.