ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: „ПРАВИТЕЛСТВОТО И БИЗНЕСЪТ ЗА НОВИЯ ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ”

„Осъществяване на работа в партньорство и коопериране между бизнеса и институциите в практиките по отношение на контрола в бранша“ – това е основният извод, който се наложи на пресконференция, която се проведе на 16.04.2013 г. в Национален пресклуб БТА, организирана от Българска асоциация по рециклиране /БАР/.

Пресконференцията имаше за цел да представи съвместните усилия на бизнеса в лицето на БАР и контролните органи по дейностите с черни и цветни метали, във връзка с изискванията на Закона за управление на отпадъците.
В пресконференцията взеха участие:
• Борислав Малинов – председател на Управителния съвет на Българска асоциация по рециклиране;
• Комисар Милчо Енев – заместник-директор на ГД „Национална полиция“;
• Стефан Стефанов – директор на Дирекция „Управление на отпадъци и опазване на почвите“, Министерство на околната среда и водите;
• Комисар Николай Нанков – началник отдел „Нормотворческа дейност“, Дирекция „Правно-нормативна дейност“, Министерство на вътрешните работи.
• Комисар Дарина Димова – началник отдел „Икономическа полиция“, ГД „Национална полиция“.

Председателят на БАР г-н Борислав Малинов заяви, че по данни на БАР в момента има между 800 до 1000 незаконни площадки, които изкупуват материал с неизяснен произход. „Това дава основание да считаме, че те ще продължават своята дейност в „сивия сектор“ и ще станат „горещи точки“ за крадени метали“ каза още той.

Данните на Министерство на околната среда и водите представени днес сочат, че от 1 198-те законно работещи площадки към август 2012 г. подали заявление за осъществяване на дейности с отпадъци, което се изисква по новия Закон за управление на отпадъците, и за което крайният срок изтече вчера на 15 април, са подали само 704 площадки.

Българска асоциация по рециклиране предложи също да се въведе наказателна отговорност от една до пет години не само за незаконната търговия, но и за транспортирането на метали, а кражбата на релси и кабели да се третира като терористичен акт.

Представители на контролните органи заявиха, че предстоят масови проверки на площадките за изкупуване и съхранение на черни и цветни метали, които започват от месец май, и които ще бъдат осъществени с контролни листа за проверка, изготвени от представители на бизнеса, МОСВ и полицията и с помощта, на които ще бъде избегнат субективизмът при проверките на място.