ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА РЕГУЛАЦИЯТА НА БИЗНЕСА С ОТПАДЪЦИ

Пресконференция за регулацията на бизнеса с отпадъци. На 17 февруари 2012 г., петък, от 11.30 часа в залата на първия етаж на Българската стопанска камара, ще се проведе пресконференция за това, че: Ограниченията в бизнеса с отпадъци се запазват, въпреки обещанията за по-лека регулация.

По време на пресконференцията ще бъдат обсъдени предложенията на работната група към Комисията по околната среда и водите към Народното събрание, които ощетяват бизнеса с рециклиране на отпадъци.

В пресконференцията ще участват представители на:

• Българската стопанска камара,

• Българската асоциация на металургичната индустрия,

• Българската асоциация по рециклиране,

• Гражданската инициатива на търговците с ОЧЦМ;

• ББК «Феникс Ресурс»

Правен вакуум заплашва спирането на площадки за управление на отпадъците у нас.

Представители на пет браншови организации депозираха искане до Народното събрание и министъра на околната среда относно удължаването на срока на действие на ЗИД на Закона за управление на отпадъците. Браншовите организации настояват този срок да е валиден до приемането на нов закон за управление на отпадъците. В мотивите си браншовите организации посочват, че с това отлагане ще се предотврати правният вакуум между сега действащия закон и очакваните нови разпоредби. Новият закон влиза на второ четене в парламентарната комисия по околна среда на 16 февруари 2012 г. Според браншовите организации, съществува опасност в условията на сега действащия закон да бъдат закрити работещи площадки, защото не съответстват на текстове от нормативния акт. За да се провери изпълнението, се изисква значително технологично време на администрацията и най-вероятно процеса няма да приключи до приемането и влизането в сила на новите правила. Това, според работодателските организации, обезсмисля ефективността започналата процедура. В тази ситуация много фирми напълно неоснователно ще спрат, закрият или ликвидират своята дейност с произтичащите от това негативни социално-икономически последици.