ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ – „С ОБЕДИНЕНИ УСИЛИЯ СРЕЩУ НЕЗАКОННИТЕ ПЛОЩАДКИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА СКРАП“

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ Ви кани най-любезно на ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ която ще се проведе във вторник, 17 април 2012 г. от 11.00ч в Национален пресклуб БТА.

■ Защо нарастват незаконните площадки за изкупуване на скрап?

■ Как работи една незаконна площадка и как може да се противодейства?

■ Може ли с измененията в Закона за управление на отпадъците да се ограничи разрастването на сивия сектор и да се гарантира стабилното развитие в бранша?

Отговорите на тези и всички други интересуващи Ви въпроси ще получите от:

Борислав Малинов – Председател на Българска асоциация по рециклиране (БАР)
Владимир Димитров – Изпълнителен директор на БАР
Иво Георгиев – Председател на Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ)
Петър Кичашки – Член на УС на АРИ