Нови евро-правила ни задължават да преосмислим въглищните централи

Новите изисквания за най-добри налични техники за големи горивни инсталации, приети през април налагат електроцентралите на въглища, които са сред най-големите замърсители в България и Европа, да инвестират в техники за екологизация на производството си или да затворят.

Дългоочакваното ревизиране на съществуващите документи, което има за цел да намали замърсяването от въглищни централи в Европа, сред които на челните места са и няколко български, е приветствано от множеството екологични и организации, работещи по проблемите, свързани с климатичните промени.

По-стриктен режим за емисии от азотни оксиди, серни диоксиди, фини прахови частици и живак въвеждат новите стандарти, поради това, че са свързани с редица здравословни и екологични проблеми. Страната ни е сред първите държави-членки, осъдени за нарушения на европейското законодателство за чистота на въздуха по отношение на замърсяването с фини прахови частици, тъй като концентрацията на замърсители във въздуха в градските зони е проблем за много градове.

Въпреки стряскащите данни и съществуващите алтернативи, въглищният сектор в България е настроен категорично против реформите. Преобладаващото мнение е, че те ще разчитат на временно изключване от новите правила (дерогации), за да продължат работа както досега. По този начин, вместо да се подготви за прехода към нисковъглеродна икономика и въвеждането на най-новите технологии в енергетиката, България ще се опита да удължи живота на централите.

Наглед особено рестриктивни, въведените стандарти са базирани на това, което вече е постигнато от множество електроцентрали в Европа и по света. Те имат четири години да инвестират в мерки, които да намалят количеството вредности, които отделят, или да затворят. В същото време, страните имат възможност да адаптират енергийните си системи към новите изисквания, гарантирайки, че социалните и икономически последици върху потърпевшите въглищни общности ще са минимални.

Публикуван миналата година доклад показа, че повече от половината въглищни централи в Европа са получили дерогации, които им позволява да работят, въпреки че не са направили нужните инвестиции и продължават да замърсяват над допустимите норми.