Планът „Юнкер“ е още една възможност за подпомагане на рециклиращите компании, освен еврофондовете

Инициативата на Европейската комисия за Инвестиционен план за Европа, известен още като Плана „Юнкер», се фокусира върху премахването на пречките за инвестиции, осигурява прозрачност и техническа помощ за инвестиционни проекти и по-рационално използване на новите и съществуващите финансови ресурси.

Основните приоритети, върху които планът се фокусира са:
∙ подпомагане на инвестициите в реалната икономика;
∙ създаване на благоприятна инвестиционна среда.

Главната цел на Плана „Юнкер” е до три години Европейската комисия да генерира 315 милиарда евро частни и публични капитали, за да подпомогне европейската икономика.

Близо 30 % от средствата са вече привлечени в Европейския фонд за стратегически инвестиции. С тяхна помощ се финансират проекти в две оси: подпомагане на малки и средни предприятия и финансиране на инфраструктурни проекти, свързани с енергетика и енергийна ефективност, транспорт, здравеопазване, образование, иновации, технологии, включително и рециклираща индустрия.

Изключително радващо е, че по първия „прозорец” България има одобрени близо 200 проекта, но при втория все още проекти не са подадени.

Еврофондовете не са единствената възможност да се генерира растеж, Планът «Юнкер» е начин да се научим да използваме адекватно инструментите за финансиране, без да разчитаме единствено на грантови помощи и оперативни програми, а на възможности за привличане на инвеститори в иновативни проекти и публично-частни партньорства.

Очаква се създаването на Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси, чиято функция ще бъде да осигурява техническа помощ при кандидатстването за заеми и подготовката на проекти.

Планът „Юнкер“ ще продължи действието си и след 2018 г., както беше решено наскоро от Европейската комисия. Европейският фонд за стратегически инвестиции дава гаранции, че е възможно да се инвестира и в по-рискови проекти. Очаква се фондът да подпомогне реализацията на проекти и инвестиции за около 100 милиарда евро.

На сайта на ЕК започна работа и европейският портал за инвестиционни проекти, който среща потенциални инвеститори от цял свят и компании, които търсят финансиране за своите проекти.